Ακροφύσιο Συγκόλλησης – Μπεκ – για μηχανές Mig / Τεμ

1.00