Μπέκ για τσιμπίδα μηχανής συγκόλλησης TIG τεμ

3.00