Διαμαντόδισκος Κοπής Ø 230 FORMULA INTERCOOLER H12 STAYER

40.00

Κατάλληλος για σκληρά οικοδομικά υλικά