Δίσκος κοπής ξύλου με αλυσίδα – wood carving disk

13.00