Φλογοκρύπτης Τσιμπίδων Ηλεκτροκόλλησης για μηχανές Mig / Τεμ

2.50