Πολυουρεθάνη Roof KRAFT

38.00

Τροποποιημένο πολυουρεθανικό ελαστομερές χρώμα κατάλληλο για την προστασία και μόνω- ση ταρατσών. Μετά από κατάλληλη προετοιμα- σία της επιφάνειας, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη ταρατσών όπως από τσιμέντο, σοβά, ξύλο, πλαστικό, κ.α. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα στάσιμα νερά αλλά και στον εμπο- τισμό των εξωτερικών ρύπων, λόγω της υψη- λής υδροαπωθητικότητας, διατηρώντας έτσι την τελική επιφάνεια συνέχεια καθαρή. Παράλληλα συμπεριφέρεται άψογα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία αλλά και στην υγρασία και δεν επι- τρέπει την ανάπτυξη μικροβίων και μούχλας. Λόγω της πολυουρεθανικής τροποποίησης μπο- ρεί να γίνει ελαφριά χρήση της επιφάνειας μετά την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος (7 – 10 ημέ- ρες). Εφαρμόζεται εύκολα και έχει εξαιρετικό άπλωμα προσφέροντας ένα άψογο και ομοιό- μορφο προστατευτικό φινίρισμα.