Βάση τροχίσματος για βελόνες βουλθραμίου tig

17.50