ΚΟΛΛΗΣΗ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ!! Βέργες Αλουμινίου για κόλληση με Χαλκό και Μπρούτζο

3.00

Ανά τεμάχιο